Sertifikalarımız

Atık Taşıyan Firma Lisans Belgesi

Atık Taşıyan Araç Lisans Belgesi

Tesise Kabul Edilecek Atıklar

ISO Belgemiz

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Hurda İthalat Belgesi